Aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir. G. Tjalmaweg

De provincie Zuid-Holland stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Het bedrag is bedoeld om de hinder van de N206 ir. G. Tjalmaweg in de tijdelijke situatie of de definitieve situatie nog verder te beperken.

Voor meer informatie ga naar https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/participatie-aanvullende-maatregelen.

Het indienen van ideeën is gesloten. Van 8 t/m 29 juni 2020 was het mogelijk om ideeën in te sturen. Het aanmelden voor de werkgroep is eveneens niet meer mogelijk.

Vragen?

Heb je vragen? Stuur een mail naar tjalmaweg@rijnlandroute.nl